بررسی گواهینامه های آکادمی

Zhik Academy Certification SAMPLE

بررسی گواهینامه های آکادمی

به منظور بررسی اعتبار گواهینامه های آکادمی، لطفا شماره گواهینامه را در کادر زیر وارد نمائید :

توجه

دوره های آکادمی بر اساس مدل و روشهای خاص آکادمی ژیک برگزار می گردد و تحت اعتبار هیچ نهادی مدل آموزشی برگزار نمی گردد و در صورت عدم وجود شماره گواهینامه یا عدم تطبیق اطلاعات مشخص شده با گواهینامه در دست، این آکادمی هیچ مسئولیتی در قبال گواهینامه که شماره آن جهت استعلام وارد شده است، ندارد .