درصورت تمایل به همکاری با ژیک آکادمی به عنوان مدرس، فرم زیر را تکمیل نمایید

سوابق آموزش های گذرانده شده

سوابق کاری

دروسی که مایل به تدریس آنها هستید

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم