مصاحبه و استخدام مثل شرکتهای بزرگ دنیا

امکان برگزاری دوره به صورت اختصاصی تاریخ برگزاری : دوره حضوری در این دوره چه محتوایی آموزش داده می‌شود ؟…
رایگان!

آشنایی با الزامات و مستندسازی ISO 13485:2016 (کپی)

امکان برگزاری دوره به صورت اختصاصی تاریخ برگزاری : دوره حضوری در این دوره چه محتوایی آموزش داده می‌شود ؟…
رایگان!

آشنایی با الزامات سیستم مدیریت ضد رشوه ISO 37001:2016

امکان برگزاری دوره به صورت اختصاصی تاریخ برگزاری : دوره حضوری در این دوره چه محتوایی آموزش داده می‌شود ؟…
رایگان!

آشنایی با استاندارد ISO 10015:2019

امکان برگزاری دوره به صورت اختصاصی تاریخ برگزاری : دوره حضوری در این دوره چه محتوایی آموزش داده می‌شود ؟…
رایگان!

آشنایی با اصول و فنون مذاکره

امکان برگزاری دوره به صورت اختصاصی تاریخ برگزاری : دوره حضوری در این دوره چه محتوایی آموزش داده می‌شود ؟…
500,000 تومان

آشنایی با الزامات و مستندسازی ISO 22000:2018

امکان برگزاری دوره به صورت اختصاصی تاریخ برگزاری : دوره حضوری در این دوره چه محتوایی آموزش داده می‌شود ؟…
550,000 تومان

تدوين طرح كسب و كار – Business Plan

امکان برگزاری دوره به صورت اختصاصی تاریخ برگزاری : دوره حضوری در این دوره چه محتوایی آموزش داده می‌شود ؟…
500,000 تومان

آشنایی با الزامات ISO 3834:2005

امکان برگزاری دوره به صورت اختصاصی 13 و 14 آبان دوره حضوری در این دوره چه محتوایی آموزش داده می‌شود…
650,000 تومان